Писмо от родителите - Март 2012  Удоволствие е да отбележим две години от основаването на Българското училище “Български Език” в Сейнт Луис! Започнахме с много ентусиазъм и безсънни нощи, и изпитваме огромно чувство на удоволетворение, че успяхме да създадем с ваша помощ и подкрепа едно истинско огнище за съхранение на българския език и култура в Сейнт Луис! Началото започна с голям успех и се надяваме да продължим и разрастнем тази традиция за в бъдеще! Това ще стане това възможно с подкрепата на родителите и българската общност, а от страна на организаторите и училището Вие може да очаквате безценния дар от знания по български език и култура, които даваме на вашите деца! Целта на училището е да подпомогне в запазването на българската култура и духовна идентичност сред подрастващото поколение.  Да научим децата да говорят, четат и пишат на български език и да създадем у тях чувството за национално самосъзнание. Ще зарадваме родителите и приятелите на училището с няколко концерта и  представления през годината, но най-важното – със съхраняването на  Българския език и култура в сърцата на нашите семейства!  Знанието на чужд език е богатство, знанието на родният език е тройно  богатство!   Българското Училище “Български език” е Нестопанска Организация.  It has been two years since the First Bulgarian School “Bulgarian Language” in St Louis opened its doors. We started with a great enthusiasm and a lot of sleepless nights, and we feel enormous satisfaction that we were able to create with your help and support a true hearth for guardianship for the Bulgarian language and culture here in St. Louis. It has been very successful and we hope to continue and add on to this tradition in the future! This can only be possible with the support from the parents and the Bulgarian community, and from the school you can expect the invaluable gift of knowledge and cultural education, which we give to the kids. The goal of the school is to keep the Bulgarian language and traditions alive. Kids can learn the Bulgarian language in a structured class, with Bulgarian language teachers. This is a great opportunity for Bulgarians kids born in the US as well as American kids to learn the Bulgarian language and in the process to get acquainted with the Bulgarian traditions, customs, and culture. The Bulgarian School “Bulgarian Language” is a Non-profit Organization. BACC, Bulgarian School “Bulgarian Language” admits students of any race, color, national and ethnic origin to all rights, privileges, programs, and activities generally accorded or made available to students of the school. It does not discriminate on the basis of race, color, national or ethnic origin in the administration of its educational policies, admission policies, scholarship and loan programs, athletic and other school-administered programs.