В първи клас обучението е насочено към усъвършенстване на уменията на учениците да използват българския език в устна форма на общуване, като непрекъснато обогатяват активния си речник, упражняват правилния изговор и правилното конструиране на езикови единици. Основна задача e овладяването на уменията за четене и писане на български език. Наред с това се изучават определени правоговорни, графични, правописни и граматични норми.  Чрез общуването с кратки литературни текстове от българската литература за деца, се осигурява усъвършенстване на четенето с разбиране и постигане на нравствено и емоционално въздействие.