Thank you for all your support! Училището изказва специална благодарност към вички подмагали материално или с труд през годините. Благодарим за щедростта на нашите спонсори Яна и Илиан Желязкови, Борислав и Мария Иванови, Валентин Миличин, Мариана и Станислав Ангелови, Мариана и Белчо Белчеви, Стоян Петев и Иван Вълков. Сърдечно благодарим на родителите и учителите без които училището  не може да просъщестува.