Лора Калбурджиева  С училището съм от 2015 година. Преподавам подготвителна група. Образование: Висше образование, История и География (Велико Търновски Университет) Диана Стоянова С училището съм от основавенето му.  Преподавам на ученици от 1 до 5 клас. Преподаване на Български език за чужденци. Запознаване на американци с българският език и култура. Образование: Доктор на науките по Химия (Washington University) и Магистър Инженер-химик (ХТМУ). Мариана Докова С училището съм от основавенето му. Преподавам на ученици от 1 до 4 клас. Преподавам Български език за чужденци. Запознаване на американци с българският език и култура. Образование: Висше Образование (Софиийки Университет) Ваня Недева С училището съм от 2013 година. Преподавам Български език, литература и Околен свят Образование: Магистър Бизнес Администрация (St Louis University) Катя Вълкова Директор на Българското Училище „Български език“ в Сейнт Луиз Образование: Висше Образование, Биолог (Пловдивски Университет). Доктор на науките, Психология (Софиийки Университет) Галя Чочева С училището съм от основавенето му. Работя като касиер. Образование: Висше Образование, Медицинска Сестра (Тракийски Университет, Стата Загора) Борис Борисов С училището съм от 2013 година. Водя танцовата група, преподавам хора и народни танци. Анелия Дионисиева  С училището съм от 2016 година. Преподавам подготвителна група. Образование: Полувисш медицински институт, Враца